Addoliant dydd Sul

Er bod ein holl wasanaethau yn gyfeillgar i'r teulu, mae rhai eglwysi;Harlech a  St Ioan, Abermaw, yn fwy bwriadol felly, ac yn ychydig yn fwy anffurfiol ac yn cynnig rhywbeth i gynnwys plant bob wythnos - crefft, drama, cerddoriaeth neu gemau a heriau efallai.

Llanbedr yw’r eglwys sydd yn cynwys canu da yn y bore.

Llanfihangel yw’r eglwys sydd hefo traddiodad Cymraeg a gwasanaeth hollol dwyiaethog.

 

 

Llanfair

 

Llanaber

Harlech

 

Llanbedr

 

 

 

1af, 2ail & 4ydd Sul2ail, 3ydd & 4ydd Sul
9:30yb

 

9:30yb

 

9:30yb

 

9:30yb

 

Abermaw

Dyffryn & Talybont

Llanfihangel

St John’s 11:30yb11:30yb11:30yb

Addoliant Canol Wythnos / Gwasanaethau

Martha10:00ybNeuadd y Pentref, Dyffryngweddiau am y sâl weedy ECHO
Mercher10:00ybHarlechCymun Bendigaid