Mae Llanfihangel y Traethau yn golygu "Eglwys Sant Mihangel ar y Traethau" ac mae safle'r eglwys hon yn cynnal llu o hanes.

Mae un eitem o bwys yn iard yr eglwys yn gofeb unigryw sydd wedi goroesi o'r dyddiau cyn i gerrig beddau fod yn arfer cyffredin. Mae'n golofn sgwâr, gul gydag arysgrif o'r 12fed ganrif yn ei bedwar wyneb, mae'r arysgrif yn darllen.

HIC EST SEPULCHRUM WLEDER MATRIS (H)ODELEV QUIPRIMUM AEDIFICAVIT HANC ECCLESIAM IN TEMPORE EWINI REG(is)

DYMA FEDD WLEDER FAM OF HOEDLIW WNAETH ADEILADU'R EGLWYS HON YN GYNTAF YN DEYRNASIAD BRENIN OWAIN GWYNEDD

(arysgrif wedi'i drawsgrifennu a'i ddarllen gan W.J.Hemp, FSA)

Ychydig sy'n hysbys am sut yr edrychodd yr Eglwys; fe'i haddaswyd sawl gwaith dros y blynyddoedd ac fe'i hailadeiladwyd ym 1871 (ychwanegwyd y festri tua 1883).