Mae Eglwys St Ioan yn gwasanaethu cymyned Abermaw. Mae gwasanaethau addoliant yn cael i gynal pob dydd Sul.

Ymwelwyr

Mae Eglwys St Ioan ar agor yn ystod oriau dydd. Mae gan yr Eglwys maes parcio ar gyfer ymwelwyr.

Rhagor o Wybodaeth

Am mwy o wybodaeth dilynwch y linciau canlynol:
Gwybodaeth Eglwys St Ioan yr Efengylwr: Cadw/Cymru Hanesyddol

Gwasanaethau Sûl

Dim Digwyddiadau i Ddod

Ymunwch a ni trwy Facebook