Mae Eglwys St Ddwywe’s yn gwasanaethu cymynedau Dyffryn Ardudwy and Talybont.  Mae gwasanaethau addoliant yn digwydd pob dydd Sul.

 

 

Ymweld

Mae Eglwys St Ddwywe ar agor i ymwelwyr yn ystod oriau dydd. Mae’r Eglwys ar ochr ffordd A496.

 

Rhagor o Wybodaeth

Am mwy o wybodaeth dilynwch y linciau canlynol:
Gwybodaeth Eglwys St Ddwywe: Cadw/Cymru Hanesyddol