Gyda Eglwys St Ioan mae Eglwys St Dewi yn gwasanaethu cymyned Abermaw. Does yna ddim gwasanaethau addoli cyson yn Eglwys St Dewi ar hyn o bryd ond mae na gwasanaeth casglu dillad ar gyfer ffoaduriaid yn cael i rhedeg o Eglwys St Dewi.

 

Ymwelwyr

Mae Eglwys St Dewi ar agor i ymwelwyr yn ystod oriau dydd.

Rhagor o Wybodaeth

Am wybodaeth yr adeilad dilynwch y linciau canlynol:
Gwybodaeth Eglwys Sant Dewi: Cadw/Cymru Hanesyddol

Ydw, rwyf eisiau bod yn rhan o'r restr ebost stdavid@broardudwy.church.
Tynwch fi oddi ar y rhestr eboststdavid@broardudwy.church.
Mewnbynwch eich cyfeiriad ebost:

Cadarnhewch eich cyfeiriad ebost: