RHYBUDD O GYFARFOD BLYNYDDOL Y FESTRI
AR GYFER ARDAL WEINIDOGAETH BRO ARDUDWY
elusen gofrestredig rhif 1146546

CYNHELIR HWN AR 18 TACHWEDD 7YH
ZOOM

MAE’R AGENDA FEL A GANLYN:

  1. Croesawu a gweddi agored
  2. Cofrestru presenoldeb
  3. Derbyn ymddiheuriadau
  4. Derbyn a chymeradwyo’r adroddiadau blynyddol gan eglwysi a grwpiau wedi eu darllen
  5. Derbyn y cyfrifon a throsolwg o 2019
  6. Derbyn adroddiad gan Arweinydd Ardal Weinidogaeth
  7. Ethol Wardeiniaid y Fro ac eraill sydd eu hangen i gefnogi gweinyddiaeth yr Eglwys
  8. Cymeradwyo’r rhai a alwyd i wasanaethu ar Cyngor Ardal Weinidogaeth, ac felly fel ymddiriedolwyr i’r elusen ‘Bro Ardudwy’.
  9. To approve those holding commissioned roles whose names have been submitted from the Congregational Meetings
  10. UFA y rhoddwyd 7 diwrnod o rybudd blaenorol ohono

Wedi’i lofnodi: W A HODGES
Y Parchg Tad Wayne Anthony Hodges
Arweinydd Ardal Weinidogaeth