Fel Cristnogion yn Esgobeth Bangor, gallwn olrhain ein hanes yn ôl i ddynion a merched sanctaidd a sefydlodd gymunedau o weddi a gwasanaeth ar draws yr esgobaeth mor gynnar â’r bumed ganrif. Parheir i goff áu’r saint Celtaidd cynnar hyn – Tanwg, Tecwyn, Bodfan, Dwywe, a llawer o rai eraill – yn enwau ein heglwysi, ein pentrefi a’n trefi. Fileniwm a hanner yn ddiweddarach, nid yw ein cenhadaeth wedi newid – ond mae’n cyd-destun yn newydd, ac yn heriol. Ein hymateb ni yw ymrwymo’n hunain i wireddu gweledigaeth esgobaethol o ddilyn Crist ag egni newydd ac mewn ffyrdd newydd, ac i wneud hynny drwy sefydlu a hybu tri chonglfaen, tri chanolbwynt, tri chynllun a thri chynsail allweddol.