Wedi'i leoli yn yr Eglwys fwyaf a ddyluniwyd gan cwmni John Douglas a Daniel Fordham, mae'n debyg mai'r offeryn hwn yw 'r organ bibell mecanyddol fwyaf yn Gogledd Cymru.  Darparwyd yr arian ar gyfer adeiladu Eglwys Sant Ioan gan Mrs Frances Sarah Dyson Perrins (yn ddiweddarach Williams) er cof am ei gŵr James Dyson Perrins cyn-berchennog Lea & Perrins a thad Charles William Dyson Perrins. Tra bod eu mam yn ariannu'r adeiladu roedd ei phlant yn darparu dodrefn i'r Eglwys ynghyd â'r offeryn sylweddol hwn, yn rhoddedig gan merch Mrs Perrins, Sarah Gerturde Potter er cof am ei thad.  O ystyried y cysylltiad teuluol â Chaerwrangon, roedd Nicholson yn ddewis naturiol o adeiladwr organau.  Er i'r organ gael ei gosod yn 1895 trefnwyd i'r Eglwys gael ei chwblhau yn 1892 hyd nes i'r Tŵr gwympo wrth ei gwblhau.

Dyluniwyd flaen yr offeryn gan John Douglas ac mae'n ymgorffori pibellau Diapason yn y blaen gydag ochrau sydd yn edrych heb eu gorffen.  Mae pob rhan o'r offeryn hwn yn hynod o hawdd i'w gyrraedd ac wedi cael eu hadeiladu o deunyddiau gorau sydd wedi gwrthsefyll prawf amser.  Ar wahân i'r pedalbwrdd o blac, pedal ymchwydd mwy diweddar, chwythwr trydan a'r posibilrwydd o amnewid y Principal gyda Viol D'Orchestre mae'r organ yn agos at y cyflwr gwreiddiol i lawr i ' r 3 ysgogiadau pwmp llaw sy'n dal i weithio a'r y gronfeydd sylweddol gwynt.

Mae ' r organ yn parhau i chwarae rhan mewn gwasanaethau a datganiadau ac mae'r rhan fwyaf yn parhau i weithredu ond ar ôl 124 mlynedd o wasanaeth ymroddedig bellach yn dangos ei hoed.  Yn ystod Hydref 2014 rhoddwyd rhestr gradd II * i'r organ ar y Gofrestr Organ Bibell Genedlaethol Hanesyddol.

Mae croeso i ymwelwyr chwarae ' r organ (i unrhyw safon) drwy drefnu ymlaen llaw gyda'r Periglor, warden neu organydd - Mae hyn er mwyn sicrhau fod y Consol wedi'i ddatgloi.

Manyleb:

Swell

Great

Choir

Oboe 8 ft Trumpet 8 ft Clarionet 8 ft
Clarion 4 ft Mixture 4 rks Piccolo 2 ft
Cornopean 8 ft Fifteenth 8 ft Suabe Flute 4 ft
Mixture 3 rks Twelfth 8 ft Dolce 8 ft
Harmonic Piccolo 2 ft Harmonic Flute 8 ft Clarabella 8 ft
Wald Flute 4 ft Principal 8 ft Dulciana 8 ft
Voix Celeste 8 ft Clarabella 8 ft Gamba 8 ft
Viol D'Orchestre 8 ft Keraulophon 8 ft
Lieblich Gedact 8 ft Bourdon 8 ft
Gamba 8 ft Small Open Diapason 8 ft
Open Diapason 8 ft Large Open Diapason 8 ft
Bourdon 16 ft

Pedal

Violoncello 8 ft
Principal 8 ft
Bourdon 16 ft
Open Diapason 16 ft

Suite Gothique Choral

Gabriel’s Oboe

Largo from Serse / Xerxes

BBC Songs of Praise 1980