Mae Eglwys Sant Ioan yn gwasanaethu cymuned Abermaw hon yw’r adeilad fwyaf eglwysig yr ydym yn gyfrifol am. Mae’n fwy tebyg i Gadeirlan yn ei chyfrannau. Gyda chynhwysedd seddau wedi’u dylunio o 1000 mae St Ioan yn addas i wasanaethau mawr.

Mae’r Eglwys ar agor yn ddyddiol rhwng 10yb a 4yp ac mae’n werth y mynd fyny’r rhiw i weld ei tu fewn ryfeddol a tawel!

Ymwelwyr

Mae Eglwys St Ioan ar agor yn ystod oriau dydd. Mae gan yr Eglwys maes parcio ar gyfer ymwelwyr.

Rhagor o Wybodaeth

Am mwy o wybodaeth dilynwch y linciau canlynol:
Gwybodaeth Eglwys St Ioan yr Efengylwr: Cadw/Cymru Hanesyddol