Mae Eglwys St Mair & St Bodfan’s yn gwasanaethu cymyned Llanaber. Mae gwasanaethau addoliant yn cael i cynal pob dydd Sul.

 

 

Ymweld

Mae Eglwys St Mary & St Bodfan ar agor i ymwelwyr yn ystod oriau’r dydd. Mae’r Eglwys ar ochr ffordd yr A496 a mae na ardal parcio yn ymyl mynedfa’r fynwent.

 

Rhagor o Wybodaeth

Am mwy o wybodaeth dilynwch y linciau canlynol:
Gwybodaeth Eglwys St Mary & St Bodfan: Cadw/Cymru Hanesyddol