Wedi ‘ i wasgaru dros arfordir Gorllewin Cymru rhwng Bontddu a Llandecwyn, mae Bro Ardudwy wedi ‘ i bendithio i wasanaethu cymunedau Bontddu, Abermaw, Llanaber, Talybont, Dyffryn Ardudwy, Llanbedr, Llanfair, Llandanwg, Harlech, Llanfihangel-y-traethau, Ynys, Talsarnau a Llandecwyn.Mae ein prif bwyntiau allgymorth ar gyfer pob cymuned yn dechrau gyda gofod ffisegol yr adeiladau eglwysig dan ein gofal sydd ym mron pob cymuned o fewn Bro Ardudwy.  Mae gwybodaeth amdanyn nhw, eu hanes a phryd maen nhw ‘ n cael eu defnyddio ar gael ar eu tudalen we berthnasol.

Our main outreach points for each community begins with the physical space of the church buildings under our care that are in almost each community within Bro Ardudwy.  Information about them, their history and when they are used is available on their relevant webpage.