Pererindod ac Ymweld

Mae cadw ar agor a chynnal a chadw ein hadeiladau Eglwys i Pererinion ac ymwelwyr yn flaenoriaeth allweddol ar gyfer ein Plwyf. Felly, rydym yn ymdrechu i gadw ein holl adeiladau ar agor ac ar gael i bawb i ddod, gweld a gweddïo.

 

St Tecwyn, Llandecwyn

St Tecwyn ei leoli uwchben pentref Llandecwyn gyda ffordd trac sengl o Landecwyn fyny i’r Eglwys ar gyfer mynediad i gerbydau. Mae darn bach o gae gwastad ar gyfer parcio a throi gyferbyn â’r Eglwys, ond mae’r ffordd y tu hwnt i’r Eglwys yn anaddas i gerbydau modur. Mae mynediad yn fwy neu lai ar y fflat, hefo llwybrau naill ai’n gerrig garw neu gwair. Am mwy o gwybodaeth cliciwch fan hyn

Llanfihangel y Traethau, Ynys

Wedi’i leoli bellter bach i ffwrdd oddi wrth Ynys, mae arwydd ar y brif ffordd sy’n dangos pa ffordd trac sengl i gymryd i ymweld â’r Eglwys. Mae ardal gwair gwastad mawr wedi ei leoli tu allan i furiau’r Fynwent ar gyfer parcio a throi. Mae mynediad i’r Eglwys ar y gwastad o’r ardal barcio gyda llwybr tarmac drwy’r fynwent ond mae giât mochyn cul yn cael eu defnyddio i gael mynediad i’r fynwent o’r man parcio. Am mwy o gwybodaeth cliciwch fan hyn

St Tanwg, Harlech

Wedi’i lleoli yng nghanol Harlech uchaf ar y Stryd Fawr mae parcio yn cyfyngedig tu allan i’r Eglwys. Ymhellach ymlaen y Stryd Fawr mae maes parcio talu ac arddangos arhosiad byr o’r enw Bron y Graig. Er bod yr Eglwys yn uwch na’r lefel y Stryd Fawr, mae’r llwybr yn cael ei oledd ac darmacio o’r Stryd Fawr. Am mwy o gwybodaeth cliciwch fan hyn

St Mair, Llanfair

Er nad oes maes parcio gerllaw i Eglwys y Santes Fair, gall rhai ceir paricio ar y ffordd. Am mwy o gwybodaeth cliciwch fan hyn

St Tanwg, Llandanwg

Wedi i leoli yn agos iawn at y traeth, mae gan St Tanwg yn faes parcio talu ac arddangos drws nesaf. Mae mynediad i’r Eglwys trwy’r Phorth y Fynwent gyda llwybr carreg o Phorth y Fynwent ac o amgylch yr Eglwys. Cofiwch fod hwn yn Eglwys hynafol ac nid yw’r llawr y tu mewn yn gwbl lefel. Am mwy o gwybodaeth cliciwch fan hyn

St Peter, Llanbedr

Mae parcio yn cyfyngedig o fewn Llanbedr ei hun ond mae mynediad o’r briffordd i’r Eglwys ar lwybr tarmac heb grisiau. Am mwy o gwybodaeth cliciwch fan hyn

St Ddwywe, Talybont

Wedi’i leoli ar ddarn eang o A496, mae parcio yn ofalus ar y brif ffordd am gyfnod byr yn cael ei ganiatáu. Mae mynediad i’r Eglwys o’r ffordd fawr ar y lefel heb grisiau. Mae’r giât i gael mynediad i’r fynwent wedi ei leoli ar y ffordd ochr sy’n troi oddi ar yr A496 hefo arwydd am Traeth Bennar. Am mwy o gwybodaeth cliciwch fan hyn

St Mary & St Bodfan, Llanaber

Mae cilfan mawr ar gyfer parcio ar gael gan y Mynwent a rhedir gan y Cyngor drws nesaf i fynwent yr Eglwys. Gellir cael mynediad i y fynwent yr Eglwys drwy Phorth y Fynwent gydag un cam bach o lefel y palmant i llwybr concrid y fynwent. Mae un cam bach i fynd i mewn i porth yr Eglwys ond cofiwch fod hon yn eglwys hynafol ac nid yw’r llawr yn berffaith lefel y tu mewn. Am mwy o gybodaeth cliciwch fan hyn

St Ioan yr Efengylwr, Abermaw

Mae maes parcio bach ar gyfer ymwelwyr wedi ei leoli y tu allan i’r pyrth. Mae lleoedd parcio ceir pellach ar gyfer ymwelwyr ar gael o dan yr Eglwys ar hyd Church Road. Mae gan y porth agosaf at ochr y mynydd yr rampiau ar gael ar gyfer mynediad i’r anabl. Am mwy o gwybodaeth cliciwch fan hyn