Owain Pritchard

Owain yw Trysorydd yr Ardal Gweinidogaeth. Mae ei gefndir proffesiynol yn cynnwys gweithio fel Rheolwr Gweithrediadau TGCh am 12 mlynedd mewn sefydliad sector cyhoeddus mawr yng Nghymru lle roedd ei sgiliau a’i brofiad o isadeileddau TGCh a diogelwch, Rhaglenni Systemau, gwasanaethau a safleoedd gwe, Archifo a Chadw Digidol a processau...