Ein conglfeini

Yn Esgobaeth Bangor a Bro Ardudwy ymrwymwn i dri chonglfaen gweledigaethol y credwn ddylai nodweddu’n bywyd ar y cyd fel esgobaeth a Ardal Gweinidogeth: addoli Duw, tyfu’r Eglwys, a charu’r byd. Mae’n rhaid gwreiddio’r dyheadau rhain yn ein cyd-destun lleol – eu gwreiddio yn yr eglwys a’r gymuned – eu gwreiddio yn ein byw a’n bod. Ond maent yn ddyheadau sy’n mynnu mwy nag ymroddiad gweddïgar ac ymrwymiad twymgalon.

Maent yn galw am ymrwymiad pwrpasol a chlir, am sylw cyson, ac am glustnodi adnoddau. O’u gwreiddio fel hyn, rydym yn gobeithio ac yn gweddïo y gallant fynegi ein gobaith a’n hyder yn Nuw, a’n profi ad o ddaioni a chariad ei deyrnas dragywydd.

Comments are closed.