Dros y blynyddoedd diwethaf rydym wedi gweld sefydlu beiddgar o bron 27 o Ardaloedd Gweinidogaeth newydd ar draws Esgobaeth Bangor, sydd wedi cymeryd lle’r hen system o blwyfi bach a fywiolaethau gyda llwyfan newydd ar gyfer cenhadaeth sydd wedi galw ac yn galluogi patrwm newydd o weinidogaeth. Un Ardal Gweinidogaeth o’r fath yma yw Plwyf Bro Ardudwy sy’n cael ei arwain a’i weini gan Arweinydd Ardal Gweinidogaeth – offeiriad cyflogedig sy’n arfer gweinidogaeth gydweithredol o oryuchwyliaeth ac arweinyddiaeth ysbrydol. Mae gweinidogaeth pob Ardal Gweinidogaeth yn cael ei yrru gan Dîm yr Ardal Gweinidogaeth – ymgynulliad cadarnhaol ac yn llawn egnïol o’r rhai a drwyddedwyd ar gyfer y weinidogaeth gyhoeddus, swydd-ddeiliaid lleyg, gweithwyr cyflogedig a gwirfoddolwyr. Wrth i bob Ardal Gweinidogaeth ei gyfansoddi fel un plwyf, ceir un Cyngor yr Ardal Gweinidogaeth (yn ffurfiol y Cyngor Plwyf Eglwysig) ym mhob Ardal Weinidogaeth i oruchwylio cenhadaeth ac adnoddau ledled yr Ardal Gweinidogaeth; fe’i gefnogir gan Gyfarfodydd Cynulleidfaol ym mhob un o’r eglwysi.

Dechreuwyd y broses o lunio ein Ardal Gweinidogaeth hunain, Bro Ardudwy, ychydig o flynyddoedd yn ôl drwy di-sodli hen Plwyfi a Fywiolaethau Llandecwyn gyda Llanfihangel y Traethau, Llanfair-juxta-Harlech a Llandanwg gyda Llanbedr, Llanenddwyn gyda Llanddwywe a chreu’r Plwyf newydd Bro Ardudwy a gafodd ei gyfansoddi’n ffurfiol gan archddyfarniad o Esgob Bangor mewn gwasanaeth yn neuadd bentref Dyffryn Ardudwy ar 6 Tachwedd 2013. Yn ystod chwarter olaf 2015 dechreuodd y broses o di-sodli Fywoliaeth a Plwyf Llanaber gyda Abermaw a Caerdeon gyda Bontddu i ailstrwythuro Plwyf Bro Ardudwy i gynnwys ben deheuol ardal Ardudwy. Cwblhawyd y broses hon yn ystod dechrau 2016 gyda archddyfarniad arall gan Esgob Bangor mewn gwasanaeth yn Eglwys Sant Ioan, Abermaw yn ystod mis Chwefror 2016. Felly cafodd Plwyf Bro Ardudwy rydym yn gweld rwan cael ei ffurfio.

Mae gan yr Ardal Gweinidogaeth Gyngor Ardal Gweinidogaeth sydd yn cynnwys cynrychiolwyr o bob Eglwys o fewn Bro Ardudwy. Mae aelodau’r Cyngor hefyd yn Ymddiriedolwyr Plwyf Bro Ardudwy.

Mae Tîm Ardal Weinidogaeth Bro Ardudwy yn darparu trosolwg o Weinidogaeth o fewn yr ardal. Mae aelodaeth y Tîm yn cynwys glerigwyr cyflogedig sy’n gwasanaethu Bro Ardudwy ynghyd â chlerigwyr trwyddedig eraill sy’n byw yn yr ardal, deiliaid swyddi a gwirfoddolwyr eraill lleyg.

Aelodaeth Tîm Weinidogaeth

Owain Pritchard

Owain yw Trysorydd yr Ardal Gweinidogaeth. Mae ei gefndir proffesiynol yn cynnwys gweithio fel Rheolwr Gweithrediadau TGCh am 12 mlynedd mewn sefydliad sector cyhoeddus mawr yng Nghymru lle roedd ei...