COVID-19

Mae adeiladau eglwysi ar gau ar hyn o bryd oherwydd Canllawiau'r Llywodraeth o amgylch Covid-19. Fodd bynnag, mae ein Heglwys yn dal i fod yn fyw ac yn weithgar iawn ac yn parhau i weddïo dros ein cymunedau a'r byd yn ystod yr amser hwn o argyfwng. Rydym hefyd yn wasanaethau ffrydio byw ar dudalen Facebook Bro Ardudwy. Dangosir amser ein ffrydiau byw ar y dudalen digwyddiadau.

Croeso i Wefan Ardal Weinidogaeth Bro Ardudwy

Comments Box SVG iconsUsed for the like, share, comment, and reaction icons

1 day ago

Bro Ardudwy

Please scroll down for the English about Services for 30th January
Gwasaneathau 30ain Ionawr
Ewcharist Dwyieithog
9:30 Sant Tanwy Harlech
11:30 Neaudd yr Eglwys Dyffryn Ardudwy
Croes cynnes,
CADW'N DDIOGEL RHAG COVID.
Os ydych chi’n ystyried mynychu un o'n Gwasanaethau, cymerwch brawf llif ochrol cyn mynychu. Mae hyn yn unol â chyngor cyfredol Llywodraeth Cymru.
Services 30th January
Bilingual Eucharist
9:30 St Tanwg Harlech
11:30 Church Hall Dyffyrn Ardudwy
All welcome
KEEPING SAFE FROM COVID.
If you are considering attending one of our Services, please take a lateral flow test before attending. This is in line with current Welsh Government advice.
... See MoreSee Less

Please scroll down for the English about Services for 30th January
Gwasaneathau 30ain Ionawr 
Ewcharist Dwyieithog 
9:30 Sant Tanwy Harlech
11:30 Neaudd yr Eglwys Dyffryn Ardudwy
Croes cynnes, 
CADWN DDIOGEL RHAG COVID. 
Os ydych chi’n ystyried mynychu un on Gwasanaethau, cymerwch brawf llif ochrol cyn mynychu. Mae hyn yn unol â chyngor cyfredol Llywodraeth Cymru.
Services 30th January
Bilingual Eucharist
9:30 St Tanwg Harlech
11:30 Church Hall Dyffyrn Ardudwy
All welcome
KEEPING SAFE FROM COVID. 
If you are considering attending one of our Services, please take a lateral flow test before attending. This is in line with current Welsh Government advice.

2 days ago

Bro Ardudwy

bro arduwy Eucharist link to youtube Eucharist from Llanfair
youtu.be/HpCWVxIxgLA
... See MoreSee Less

Video image

Comment on Facebook

2 days ago

Bro Ardudwy

Cofnodwyd y gwasanaeth ar gyfer heddiw yn Llanfair a chaiff ei bostio y prynhawn yma
The service for today has been recorded in Llanfair and will be posted this afternoon
... See MoreSee Less

Comment on Facebook

This has not happened once again. Last week's service only came through on Thursday.

5 days ago

Bro Ardudwy

Dydd Sul 16/01/22 Eucharist Bro Ardudwy
youtu.be/9NhBq1XUh7o
... See MoreSee Less

Video image

Comment on Facebook

6 days ago

Bro Ardudwy

Wythnos o weddi am undod Cristnogol🙏Week of Prayer for Christian Unity, 18-25 January 2022

✨”We saw the star in the East, and we came to worship him." (Mt 2:2)✨

ℹ️ With more than 100 years of history, this annual observance involves #Christian communities throughout the world 🌏

At least once a year, Christians are reminded of Jesus’ prayer for his disciples that “they may be one so that the world may believe” (see John 17.21). Hearts are touched and Christians come together to pray for their unity. Congregations and parishes all over the world exchange preachers or arrange special ecumenical celebrations and prayer services.

The theme for the Week of Prayer for Christian Unity in 2022 was chosen by the MECC - The Middle East Council of Churches: “We saw the star in the East, and we came to worship him." (Mt 2:2) More than ever, in these difficult times, we need a light that shines in the darkness and that light, Christians proclaim, has been manifested in Jesus Christ.

🔗 Learn more, find the materials and join us in prayer for #Unity #Justice #Peace www.oikoumene.org/events/week-of-prayer-for-christian-unity
... See MoreSee Less

Wythnos o weddi am undod Cristnogol

1 week ago

Bro Ardudwy

Please scroll down for the English about Services for 23rd January
Gwasaneathau 23ain Ionawr
Ewcharist Dwyieithog
9:30 Santes Fair Llanfair
11:30 Sant Ioan yr Efenglyr Y Bermo
Croes cynnes,
CADW'N DDIOGEL RHAG COVID.
Os ydych chi’n ystyried mynychu un o'n Gwasanaethau neu Ddigwyddiadau Nadolig, cymerwch brawf llif ochrol cyn mynychu. Mae hyn yn unol â chyngor cyfredol Llywodraeth Cymru.
Services 23th January
Bilingual Eucharist
9:30 St Mary's Llanfair
11:30 St John the Evangelist Barmouthg
All welcome
KEEPING SAFE FROM COVID.
If you are considering attending one of our Christmas Services or Events, please take a lateral flow test before attending. This is in line with current Welsh Government advice.
... See MoreSee Less

Please scroll down for the English about Services for 23rd January
Gwasaneathau 23ain Ionawr   
Ewcharist Dwyieithog   
9:30    Santes Fair Llanfair
11:30   Sant Ioan yr Efenglyr Y Bermo
Croes cynnes, 
CADWN DDIOGEL RHAG COVID. 
Os ydych chi’n ystyried mynychu un on Gwasanaethau neu Ddigwyddiadau Nadolig, cymerwch brawf llif ochrol cyn mynychu. Mae hyn yn unol â chyngor cyfredol Llywodraeth Cymru.
Services 23th January
Bilingual Eucharist
9:30    St Marys Llanfair
11:30   St John the Evangelist Barmouthg
 All welcome
KEEPING SAFE FROM COVID. 
If you are considering attending one of our Christmas Services or Events, please take a lateral flow test before attending. This is in line with current Welsh Government advice.
Load more